Book Categories


मंदार जोशी

Posted by
राहून गेलेल्या आठवणी
राहून गेलेल्या आठवणी

Waiting

Posted by
आज कित्येक वर्षांनी Samuel Beckett च्या ' waiting for godot ' या absurd drama ची आठवण झाली .
सध्या आपल्या देशात राममंदिराखेरीज ' मी टू ' ही चळवळ जोरात चालू आहे.
पूर्वी एकदा १९४० किंवा ५० च्या दशकात कोणीतरी महा पेरियार कांची धर्माचार्य चंद्रशेखर सरस्वती ह्यांची मुलाखत घेत होते.
‘निद्रिस्त नदी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन
Showing 18 to 24 of 44 (4 Pages)