Specials


"Books are the carriers of civilization. Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill…"
-Barbara Tuchman

Continental Blog

सकारात्मक दृष्टिकोन 2022-08-25 12:52:59

सकारात्मक दृष्टिकोन

सकारात्मक हा स्थायिभाव असलेली व्यक्ती प्रसन्न, आनंदी असते. तिची वृत्ती स्वागतशील असते. ती प्रत्येक गोष्टीकडे अनुकूल दृष्टीने पाहते. त्यामुळे तिच्या चित्तवृत्ती नेहमी प्रफुल्लित राहतात, मन टवटवीत राहते.

Read More
मे महिना ब्लॉग 2022-04-16 19:03:53

मे महिना ब्लॉग

कॉन्टिनेन्टलनी मुलांना आकर्षित करतील अशा बहुसंख्य विषयांवरची पुस्तकं प्रकाशित केली आहेत.

Read More
मराठी भाषा दिन 2021-02-27 13:18:32

मराठी भाषा दिन

कोणतीही कला, मग ती संगीत असो, नृत्य असो. चित्र असो किंवा शिल्प असो त्यातून आनंदच मिळत असतो. एखाद्या कलाकृतीने आपण अस्वस्थ होतो. तेंडुलकर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘चांगले अस्वस्थ’ होतो.

Read More

Facebook

Credit

We accept all major credit cards

Become Member

Click to register