विष्णू सहस्त्र नामाची सुरस माहिती

विष्णू सहस्त्र नामाची सुरस माहिती

पूर्वी एकदा १९४० किंवा ५० च्या दशकात कोणीतरी महा पेरियार कांची धर्माचार्य चंद्रशेखर सरस्वती ह्यांची मुलाखत घेत होते. ते सद्गृहस्थ मुलाखत ध्वनिमुद्रित करीत असताना टेप रेकॉर्डरचा वापर करीत होते तेव्हा पेरियार ह्यांनी प्रश्नार्थक पवित्रा घेत विचारले, " कोणाला सर्वात जुन्या टेप रेकॉर्डर विषयी माहिती आहे कां ???"

ह्या नंतर त्यांनी दुसरा प्रश्न विचारला, "विष्णू सहस्त्र नाम आपल्या पर्यंत कसे आले ???

कोणी तरी म्हणाले, " पितामह भीष्म ह्यांच्या मुळे ते आपल्याला प्राप्त होऊ शकले", ह्या वर सर्वांचे एकमत झाले.

त्यावर महा पेरियार ह्यांनी पुढचा प्रश्न केला, " युद्ध भूमीवर सगळ्यांनी भीष्म ह्यांना विष्णू सहस्त्र नाम म्हणताना ऐकले तेव्हा ते कोणी टिपून घेतले ???"

पुन्हा एकदा शांतता पसरली. तेव्हा महा पेरियार ह्यांनी स्पष्ट केले, " जेव्हा भीष्म कृष्ण स्तुतीपर विष्णू सहस्त्र नाम म्हणत होते तेव्हा कृष्ण व्यास ह्यांच्या समवेत सर्वजण त्यांच्या कडे पाहत होते. जेव्हा त्यांनी १००० विष्णू नामे म्हणून पूर्ण केली सर्वजण त्यांच्या कडे आश्चर्यचकित होऊन पहातच राहिले. सर्वात पहिले युधिष्ठिर भानावर येऊन ह्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया देते झाले, " पितामह ह्यांनी वासुदेवाची उत्कृष्ठ अशी रमणीय १००० नावे पठण केली, आपण सर्वजण फक्त ऐकतच राहिलो पण कोणी ती टिपून घेतली नाहीत, आता त्याचा क्रम पण आपण गमावला". तेव्हा सगळेजण कृष्णाकडे मोठ्या आशेने वळून मदतीची याचना करु लागले, नेहमी प्रमाणे कृष्ण म्हणाला," मलासुद्धा तुम्हा सर्वांप्रमाणे ऐकलेली रचना आवडली पण आपण काय करू शकतो ???"

तेव्हा सर्वजण अमूल्य अश्या रचनेच्या पुनर्प्राप्तीसाठी कृष्णाची आर्जवं करु लागले तेव्हा वासुदेव उदगारले, " हे फक्त सहदेव पुनर्प्राप्त करू शकेल आणि व्यास ते टिपून घेतील". सर्वजण, सहदेव हे कार्य कश्या प्रकारे करु शकेल ??? जाणुन घेण्यासाठी उत्सुक झाले, तेव्हा कृष्णाने उत्तर दिले, " आपल्या सर्वांमध्ये सहदेवाने एकट्याने सूत स्फटिक धारण केले आहे. जर त्याने शिवाची प्रार्थना केली आणि ध्यान केलं तर तो स्फटिकाला ध्वनी लहरींमध्ये रुपांतरीत करु शकेल आणि व्यास ते टिपून घेऊ शकतील".

तेव्हा सहदेव आणि व्यास जिथे त्यांनी भीष्म पितामहांना सहस्त्र नाम म्हणताना ऐकले होते त्याच ठिकाणी खाली बसले. सहदेवाने स्फटिकाच्या मार्फत ध्वनी लहरींद्वारे सहस्त्रनाम प्राप्त करण्यासाठी शिवाचे ध्यान आणि प्रार्थनेला सुरवात केली.

स्फटिकाची प्राकृतिक रचना शांत वातावरणामध्ये ध्वनी हस्तगत करू शकेल अशी असते. जो श्वेतांबर आणि स्फटिकासामान आहे अश्या शिवाचे उचित असे ध्यान केल्यास ह्या ध्वनी लहरी पुनर्प्राप्त होऊ शकतात.

अश्या प्रकारे विश्वातील सर्वात पहिल्या स्फटिक टेप रेकॉर्डर मार्फत रचना ऐकून व्यासांनी ती टिपुन आपल्यापर्यन्त विस्मयकारक असे विष्णू सहस्त्रनाम पोहोचवले हे जेव्हा महा पेरियार ह्यांनी स्पष्ट केले तेव्हा सर्वजण स्तंभित होऊन ऐकतच राहिले..

*आपण आज वापरतोय त्या हार्डडिस्क, मेमरी कार्ड मध्ये स्फटिकाचाच वापर होतोय याचेशी तंतोतंत जुळणारी माहिती आहे. Quartz stone or SiO2 or silicon म्हणजेच स्फटिक...*

अशाप्रकारची मांनोरंजनपर व शास्त्रीय माहिती देणारी आमची काही निवडक धार्मिक पुस्तके !!

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ।।