Waiting

Posted by
आज कित्येक वर्षांनी Samuel Beckett च्या ' waiting for godot ' या absurd drama ची आठवण झाली .
सध्या आपल्या देशात राममंदिराखेरीज ' मी टू ' ही चळवळ जोरात चालू आहे.
पूर्वी एकदा १९४० किंवा ५० च्या दशकात कोणीतरी महा पेरियार कांची धर्माचार्य चंद्रशेखर सरस्वती ह्यांची मुलाखत घेत होते.
‘निद्रिस्त नदी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन
- प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ अभिनते डॉ. मोहन आगाशे
ना. सं. इनामदारांची ‘शहेनशहा’ नव्या देखण्या रूपात
Showing 18 to 24 of 42 (4 Pages)