पुनर्मुद्रणे

Meshpatre

मेषपात्रे

(किंमत १२५/-) (पृष्ठे - १४६)

चिं. वि. जोशी लिखित दहा विनोदी नाटिका आणि एकांकिका

___________________________________________________

swakare

स्वकरे चंदन घाशी

(किंमत १२५/-) (पृष्ठे - १२८)

संत एकनाथांची चरित-कथा

___________________________________________________

bhagwatottam

भागवतोत्तम संत एकनाथ

(किंमत ३००/-) (पृष्ठे - ३३२)

संत एकनाथांच्या वाङ्मयीन, धार्मिक आणि सामाजिक कार्याचे तौलनिक व यथार्थ मूल्यमापन या प्रबंधात आढळेल.